Kalvolan liikuntapaikkakyselyn tulokset

Pyysimme alkusyksyn aikana käyttäjäpalautetta Kalvolan liikuntapaikoista kyselyn muodossa. Kyselyyn vastasi ilahduttavasti 144 yli 15-vuotiasta henkilöä, joista lähes kaikki asuivat Kalvolan alueella. Suurimmaksi osaksi vastaajat olivat eri lajien harrastajia ja yleisöä. He käyttivät Kalvolan liikuntapaikkoja keskimäärin 2-3 kertaa viikossa. Pääsääntöisesti palveluihin oltiin tyytyväisiä.

Kyselyssä tiedusteltiin tyytyväisyyttä kohteittain. Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä Iittala-halliin ja Iittalan urheilukentän palveluihin. Eniten parannettavaa puolestaan oli Nuhalan palveluissa. Kokonaisuutena Kalvolan liikuntapaikoille annettiin arvosanaksi 3,67 asteikolla 1-5, jossa 5 oli erittäin tyytyväinen ja 1 oli erittäin tyytymätön. Avoimissa kysymyksissä vastaajien mielestä erityisen hyvin Kalvolan liikuntapaikoilla on onnistuttu Iittala-hallin ja urheilukentän alueen kunnossa pidossa ja asiakaspalvelussa sekä liikuntapaikkojen ja palveluiden monipuolisuudessa. Eniten kehittämistä puolestaan toivottiin kuntoradalle ja käyttäjien informointiin. Myös kuntoportaita toivottiin kovasti.

Vastanneiden ja yhteystietojensa jättäneiden kesken arvottiin lippupaketti Hämeenlinnan Raskasta Joulua konserttiin ja kolmen kuukauden käyttöoikeus Kalvolan kuntosaleille. Palkinnot ovat voittajille toimitettu.

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy ja Hämeenlinnan kaupunki kiittävät kaikkia vastanneita. Kyselyn tuloksia on analysoitu ja niitä hyödynnetään kehittäessämme Kalvolan alueen palveluita tulevaisuudessa.

Lisätietoja kyselystä:

Hallintopäällikkö Markus Rantsi, markus.rantsi@liikuntahallit.fi, (03) 621 5561