Liikettä niveliin, mars!

Komento voisi kuulua kasarmilla mutta Liikuntahallien liikunnanohjaajilla on asiakkaisiinsa lempeämpi ote. Vuodenvaihteessa tehty asiakastyytyväisyyskysely toi liikunnanohjaustoiminnasta huippuarvosanat!

Joulukuun puolivälistä tammikuun loppuun avoinna olevaan kyselyyn osallistui reilut 100 vastaajaa, joista valtaosa (noin 93 %) oli osallistunut Liikuntahallien ohjattuun toimintaan vuoden 2020 aikana. Vastaajista 88 % oli naisia ja 12 % miehiä ja lähes kaikki 60-vuotiaita tai vanhempia. Yleisarvosana liikuntatarjonnan tyytyväisyyteen oli 4,5 / 5.

Kyselyssä selvitettiin asiakkaiden kokemuksia sekä korona-ajan mukanaan tuomasta poikkeuksellisesta toiminnasta sekä perinteisemmästä ryhmäliikunnasta. Kevään 2020 koronarajoitusten aikaiseen toimintaan osallistui 85 % vastaajista. Erityistä kiitosta saivat poikkeusajan tiedottamisen tehokkuus, asiakkaiden tavoittaminen sekä ohjaajien tavoitettavuus. Liikuntavinkki-videot, asiakkaille lähetetyt viikkoviestit ja liikuntaneuvonta koettiin tärkeiksi poikkeusaikana. Keväällä käyntiin polkaistut parvekejumpat miellettiin mainioksi uudeksi tavaksi liikuttaa ikäihmisiä. Myös Hämeenlinnan kaupungin vammaisneuvosto palkitsi Hämeenlinnan Liikuntahallit vuoden 2020 Avainteko-palkinnolla esimerkillisesti tehdystä työstä, jolloin koronan aiheuttamat rajoitteet vaativat uusia keinoja liikunnan toteuttamiseen.

Myös syksyllä käynnistyneiden liikuntaryhmien tarjontaa pidettiin monipuolisena ja kauden aikana tapahtuneista muutoksista onnistuttiin tiedottamaan asiakkaita tehokkaasti. Tärkeäksi koetaan myös pitäjien ryhmätoiminta, jossa liikuntapalvelut tuodaan asukkaiden lähelle. Palautteiden mukaan ryhmiä kaivattaisiin kaiken kaikkiaan entistäkin enemmän lisää ja erityisesti työikäisille suunnatulle toiminnalle olisi kysyntää. Koronan myötä aikuisväestö on ajettu sisäliikuntatiloista ulos ja nyt kyselyssä nousikin esille toiveet ohjattuun ulkoliikuntaan myös kesäkauden ulkopuolella.

”Palautteen saaminen on kaikessa työssä todella tärkeää. Ja tietysti tämä kannustava palaute on omiaan antamaan meillekin voimia jaksaa ja innovoida uusia toimintoja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Liikunta on meille sydämen asia ja toivomme, että omalta osaltamme saamme myös jatkossa houkuteltua yhä useamman hämeenlinnalaisen liikunnan pariin”, iloitsee johtava liikunnanohjaaja Sarianna Ollikainen-Rantanen kyselyn tuloksista.

Alkuvuodesta jatkuneiden koronarajoitusten myötä ulkoliikuntaa onkin nyt tarjolla päivittäin. Liikunnanohjaajien opastuksella pääsee sauvalenkeille, ulkojumppaan tai vaikkapa lavatanssien rytmeihin ulkoLaviksen merkeissä. Ajantasainen liikuntaohjelma löytyy nettisivuiltamme osoitteesta Ohjauksen helmikuu – Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken suoritettiin arvonta. Onnetar suosi tällä kertaa Anja K:ta ja Mirja S:ää. Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti.

Liikuntahallit ja koko liikunnanohjauksen tiimi kiittävät kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta ja toivottavat liikunnallista alkanutta vuotta 2021!

Kuvassa liikunnanohjaajamme Hämeensaaren ulkokuntosalilla tammikuussa 2021