Päivitys koronaohjeistukseen lasten ja nuorten harrastuksia koskien

1. Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoiteta. Tulee kuitenkin huomioida, että lasta saattavien tai toimintaan kuulumattomien aikuisten määrä toiminnan yhteydessä on minimoitava ja pysyttävä kokonaisuudessaan alle 10:ssä. Lisäksi ryhmäkoot tulisi pitää pienenä ja välttää ryhmien välistä vaihtuvuutta.

2. 12-20-vuotiaiden kohdalla seuraavin toimin mahdollistetaan turvallinen harrastustoiminta:

  • Harrastusryhmän koko on korkeintaan 10 henkeä. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny kontakteja.
  • Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. Harrastustoiminta toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa (poikkeuksena viralliset sarjaottelut ja kilpailut joita voidaan järjestää Aluehallintoviraston määräyksiä ja THL:n ohjeita noudattaen). Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.
  • Lähikontakteja vältetään.
  • Ulkona tapahtuvaa toimintaa ei rajoiteta.

3. Yksityishenkilöiden on mahdollisuus varata liikuntasalitiloja perheen ja lasten toimintaan. Vuorolla voi olla läsnä vain samasta taloudesta olevia aikuisia.

Lisätietoa:

https://minedu.fi/-/ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta

https://www.khshp.fi/uutiset/kanta-hameen-pandemiaryhma-linjasi-harrastustoimintaa-ja-ylioppilaskirjoituksia-valtakunnallisen-ohjeistuksen-mukaisesti/