Tukea nuorten työllistämiseen

Hämeen Liikunta ja Urheilu jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää työllistämistukea urheiluseurojen kautta nuorten työllistämiseen.

HLU jakaa kaikkiaan 130 työllistämisseteliä alueensa seuroille. Yhteen palkkaukseen saa tukea 700 euroa. Työllistämisaika on 50–60 tuntia ja se voidaan jakaa järkeviin jaksotuksiin, esimerkiksi viikottaiseen toimintaan.

Avustettavalla toiminnalla tulee lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä  toiminnan laatua. Tämä toteutuu, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

Hae avustusta oheisen linkin kautta viimeistään 25.4.2021!

Hakemukset käsitellään huhtikuun loppuun mennessä.

Hakemukset tämä linkin kautta