Uimahalli sulkeutuu huhtikuussa

Hämeenlinnan liikuntahalliyhtiöt ovat keskeisessä roolissa tarjotessaan harrastus- ja kilpaurheiluolosuhteita monien eri liikuntalajien tarpeisiin. Toiminnassa pyritään palvelemaan kaikkia alueen toimivia seuroja ja kohtelemaan lajeja mahdollisimman tasapuolisesti.

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ovat kiistattomat. Yli vuoden jatkuneilla erilaisilla rajoitustoimenpiteillä on ollut suuri merkitys seurojen ja liikuntahalliyhtiöiden toimintaan ja talouteen. Liikuntahallien liikevaihto vuoden 2020 aikana jäi noin 25 % pienemmäksi vuoteen 2019 verrattuna ja tammi-maaliskuun 2021 aikana yli 50 % pienemmäksi edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden 2020 tappioita (tulos noin 390.000 euroa alijäämäinen) pystyttiin hillitsemään erityisesti liikuntalaitosten sulkemisen myötä saavutetuilla energiasäästöillä, ostopalvelujen keskeyttämisellä sekä Valtiokonttorin myöntämällä koronatuella.

Vuoden 2021 aikana kaikki liikuntatilat on pidetty käyttökunnossa, vaikka niiden käyttöasteet ovat romahtaneet rajoituksista johtuen. Toimintaa on pystytty järjestämään pääasiallisesti vain alle 12-vuotiaille sekä kilpa- ja huippu-urheilun olosuhteet säilyttäen. Ylläpidon kustannukset ovat siis säilyneet lähes normaalilla tasolla ja talousvaikutukset ovat ilmeiset.

Uimahalli poikkeaa täysin muiden liikuntalaitosten käytöstä. Uimahallin liikevaihdosta lähes 90 % muodostuu kuluttaja-asiakkaiden pääsylipputuotoista ja vain reilut 10 % muista tuloista eli pääosin allas- ja ratavarauksista. Kaikissa muissa liikuntalaitoksissa seurojen käyttövuoromaksut kattavat lähes 90 % liikevaihdosta. Vuonna 2019 Hämeenlinnan uimahallin pääsylipputuotot olivat noin 762.000 euroa allas- ja ratamaksujen ollessa noin 115.000 euroa. Edelleen näistä uimaseuran osuus oli noin 48.000 euroa. Käytön ja ylläpidon kustannukset Hämeenlinnan uimahallissa ovat vuosittain noin 1,1 miljoonaa euroa. Uimahalliin kohdistuu lisäksi rahoituslainojen lyhennys- ja korkokuluja.

Koronavirustilanne on huomattavasti parantunut Kanta-Hämeessä huhtikuun aikana. Maakunnan on todettu palanneen leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Kuitenkaan kaikkia rajoituksia ei voida kerralla purkaa eikä uimahallin avaaminen yleisölle ole mahdollista vielä toukokuun alussa. Aluehallintovirasto on 22.4.2021 antanut päätöksensä jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoitusta 16.5.2021 asti ja sairaanhoitopiiri on omassa suosituksessaan linjannut aikuisten harrastustoiminnan tauolla pitämisen vähintään 16.5. asti. Hämeenlinnan uimahallin sulkeminen huhtikuun loppuun, toukokuun lopun sijaan, tuo yhtiölle noin 80.000 euron kustannussäästön.

Hämeenlinnan Liikuntahallit on tehnyt yhteistyötä uimaseuran kanssa koronaepidemian aikana ja toki sitä aiemminkin. Kesällä 2020 uimahalli saatettiin seuran käyttöön ja toimintakuntoon kaksi viikkoa ennen varsinaisen toimintakauden alkua ja halliyhtiö investoi yhdessä seuran kanssa kilpauimareita palveleviin ajanottolaitteisiin lähes 40.000 euroa. Kuluneen talven aikana uimaseura on voinut harjoitella altaissa edullisemman hintakategorian ”aukioloaikojen ulkopuolella” maksujen mukaan, vaikka perustuloa myydyistä pääsylipuista ei ole pystytty keräämään.

Liikuntalaitosten toimintakautta tarkastellaan vuosittain, kysynnän ja taloudellisten vaikutusten mukaan. Jäähallien kauden pituudesta neuvotellaan vuosittain ja kysynnän vähentyessä jäitä ryhdytään keväällä heti sulattamaan eikä kautta jatketa, ellei riittävää määrää vuoroja varata. Jalkapallon tekonurmesta on käyty keskustelua aiempina vuosina ja kenttä on pidetty suljettuna sydäntalven ajan, sillä kentälle ei ole ollut riittävästi kysyntää.

Ahveniston maauimala on suunniteltu avattavaksi toukokuun lopussa.