Hämeenlinnan urheilupuistoon suunnitteilla uusi jalkapallon tekonurmikenttä

Hämeenlinnan Liikuntahallit rakennuttaa Hämeenlinnan urheilupuistoon uuden täysimittaisen jalkapallon tekonurmikentän. Uusi kenttä on suunniteltu sijoitettavaksi Loimua Areenan ja nykyisen tekonurmikentän välittömään läheisyyteen. Kenttää ei lämmitetä talvikaudella, mutta valaistuna kenttänä se parantaa merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita varhaiskeväästä aina myöhäiseen syksyyn asti.

Viitteellinen kuva uuden tekonurmikentän sijoittumisesta Hämeenlinnan urheilupuistoon

Kentän tekonurmipintaisen pelialueen koko on 68 m x 105 m. Kenttää ympäröivät varoalueet toteutetaan tekonurmipintaisena kolmen metrin levyisenä kentän päädyissä ja kentän länsipuolen pitkällä sivulla. Tekonurmi toteutetaan alapuolisella joustokerroksella ja nurmi täyttää FIFA Quality Pro -standardin. Kenttäalue varustetaan jalkapallon virallisin valkoisin rajamerkinnöin. Lisäksi kenttä varustetaan kahdella poikittain sijoittuvalla juniorikentällä (58 m x 68 m) täydentävin keltaisin rajamerkinnöin.

Kenttäalue rajataan kaksi metriä korkealla elementtiaidalla sekä maalien taakse tehtävillä kolme metriä korkeilla nylonverkkokorotuksilla. Aidan alaosa varustetaan kauttaaltaan noin 20 cm korkealla tiheäsilmäisellä teräsverkolla, joka sallii sadevesivalumat mutta estää tekonurmen täyttöaineen kulkeutumisen tekonurmikentän ulkopuolelle. Lisäksi aita varustetaan kahdella lukittavalla huoltoportilla sekä kuudella ”pallonhakuaukolla”. Aukot sallivat läpikulun jalan mutta estävät kentälle pääsyn esim. mopolla. Pallonhakuaukot toimivat pelaajille ja katsojille kulkureitteinä kentälle ja pois kentältä. Kenttäalueelle ei rakenneta kiinteitä katsomoita mutta varoalueet sallivat siirrettävien katsomoiden käytön.

Urakka käynnistetään maanrakennustöillä loppuvuoden 2022 aikana, mikäli sääolosuhteet sallivat. Työt jatkuvat keväällä ja kenttä pyritään saamaan pelikuntoon kesäkuun alussa 2023. Hanke toteutetaan KVR-urakkana ja urakoitsijana toimii Saltex Oy. Hankkeen etenemisestä ja urakan vaikutuksista alueen muuhun toimintaan tiedotetaan verkkosivuillamme.