Liikuntaneuvonta Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy järjestää henkilökohtaista ja maksutonta liikuntaneuvonnan palvelua.

Hämeenlinnalaisilla on mahdollisuus yksilölliseen ja maksuttomaan liikuntaneuvontaan, jolla tuetaan erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä.

Liikuntaneuvonta ei ole pelkkää liikuntaa!

Parhaimmillaan liikuntaneuvonta on elämäntapojen muutosta tukeva prosessi, jossa asiakas kohdataan kokonaisena. Liikuntaneuvonnan yhteydessä asiakkaan elintapoja ja taustoja kartoitetaan hänen kanssaan yhdessä ja rinnakkain.

Kartoitettavia ja huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi henkilön perusterveyteen liittyvät asiat, uni ja ravinto, painonhallinta, mielen hyvinvointiin liittyvät kysymykset sekä vaikkapa taloudelliset tai ajankäytölliset resurssit. Jokainen ihminen kohdataan yksilöllisesti ja tärkeää meille on huomioida ihminen kokonaisuutena.

Liikuntaneuvonnan tarkoitus ei ole patistaa ihmistä liikuntaharrastusten pariin, vaan pikemmin ”töniä” häntä liikkuvamman elämäntavan omaksumiseen pienin askelin arjen valinnoista lähtien. Samalla vahvistetaan mm. kokemusta terveistä ravinto- ja unitottumuksista. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä vaan se rakentuu pidemmän ajan saatossa. ”Pienistä puroista suurempiin jokiin ja järviin”

Liikuntaneuvonnan asiakasprosessin kesto on tavallisesti n. 6-8kk. Prosessin pitkällä kestolla tuetaan rauhallisempaa muutoksen teon mahdollisuutta ja varmistetaan muutoksien pysyvämpi luonne. Liian nopeat elintapamuutokset ja ratkaisut eivät useinkaan ole kestäviä ja motivaatio vaatiikin ruokkimista ja muutoksista syntyvien positiivisten tulosten sekä kokemusten konkretisoitumista.

Mikäli olet huolissasi omasta liikkumisestasi ja muista elintavoistasi, niin liikuntaneuvontaan on mahdollista hakeutua ajanvarauksella.

Liikuntaneuvonnan yhteystiedot:

Juha Martinmäki, liikunnanohjaaja
puhelin: 03 621 3421, 050 400 1854
sähköposti: liikuntaneuvonta@liikuntahallit.fi

Panu Tavisalo, liikuntasuunnittelija
puhelin: 03 621 2552, 050 568 5608
sähköposti: liikuntaneuvonta@liikuntahallit.fi

Suosithan yhteydenotoissa sähköpostia!

Liikuntaneuvonta internetsivuillamme